Chất thải điện tử được thu gom, vận chuyển và đưa về khu xử lý chất thải nguy hại của công ty. Tại đây các chất thải điện tử như máy tính, màn hình ti vi, bản mạch điện tử… sẽ được các công nhân phá dỡ bằng máy cắt, khoan,… sau đó phân loại thành các nhóm sau:

Nhóm 1 : bảng mạch điện tử;

Nhóm 2 : nhựa (vỏ màn hình, vỏ dây điện) chuyển sang bộ phận thu hồi và bán lại cho đơn vị tái chế nhựa;

Nhóm 3 : thủy tinh bán lại cho đơn vị tái chế hoặc tái sử dụng;

Nhóm 4 : các chất thải khác không tái chế được sẽ được tiêu hủy trong lò đốt.

Đối với ti vi và màn hình máy tính CRT: ti vi, màn hình máy tính thu gom về được tháo dỡ bằng tay và phân tách riêng bóng đèn hình CRTs, bo mạch in, nhựa, sắt vụn. Nhựa chủ yếu là polystyrene chịu nén (HIP) và một phần nhỏ acrylonitrile butadiene styrene (ABS).