Các loại tro, xỉ, cặn không phân hủy được của các quá trình xử lý có thể sử dụng làm vật liệu xây dựng sau khi sử dụng phương pháp hóa rắn – ổn định tính chất hóa học của chất thải.

Các chất thải được đưa vào máy nghiền theo mẻ để nghiền nhỏ các chất thải có kích thước lớn. Chất thải sau khi nghiền nhỏ được đem đi trộn với các phụ gia. Phụ gia sử dụng phổ biến nhất để đóng rắn là xi măng vì xi măng có độ pH cao nên các kim loại nặng trong chất thải vô cơ sẽ được giữ lại dưới dạng hydroxit hoặc muối cacbonat.

Quá trình đóng rắn thường phải dùng thêm nước vôi trong Ca(OH)2. Để tăng pH của vùng thải có tính axit. Vôi kèm với xỉ than hay được dùng đóng rắn các bùn thải kim loại. Các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng xỉ than và vôi có thể làm ổn định As, Cd, Cr …và carbon không cháy trong xỉ có thể hấp thụ cac chất hữu cơ trong chất thải, do vậy xỉ than còn có tác dụng tốt để đóng rắn cả chất hữu cơ và vô cơ.